منوی اصلی
لینک های برتر
خانه تاریخی بروجردی
مسجد و مدرسه آقابزرگ
نورگیر خانه تاریخی بروجردی
اتاق پنج دری خانه تاریخی طباطبایی

ابوالفضل عليزاده - يگان حفاظت سيلك

درباره سازمان » معرفي مسئولين واحدها

تعداد بازدید : 1314

ad

* يگان حفاظت سيلك

نام و نام خانوادگي : ابوالفضل عليزاده ورتاب

مدرك تحصيلي : فوق ديپلم معماري

شماره تماس مستقيم : 55331883 - 031

ايميل : -

سوابق قبلي ايشان :

1- مسئول يگان حقاظتي برزك

2- مسئول يگان حفاظتي نياسر


نویسنده : اداره ميراث فرهنگي

منبع : اداره ميراث فرهنگي

گفتگو با ریاست اداره
خدمات اینترنتی
نظرسنجی