منوی اصلی
لینک های برتر
خانه تاریخی بروجردی
مسجد و مدرسه آقابزرگ
نورگیر خانه تاریخی بروجردی
اتاق پنج دری خانه تاریخی طباطبایی

حسين وطنخواه - يگان حفاظت نیاسر و برزک

درباره سازمان » معرفي مسئولين واحدها

تعداد بازدید : 1407

ad

* يگان حفاظت نیاسر و برزک

نام و نام خانوادگي : حسين وطنخواه

مدرك تحصيلي : ليسانس عمران

شماره تماس مستقيم : 55225252 - 031

ايميل : h72006200@yahoo.com


نویسنده : اداره ميراث فرهنگي

منبع : اداره ميراث فرهنگي

گفتگو با ریاست اداره
خدمات اینترنتی
نظرسنجی