منوی اصلی
لینک های برتر
خانه تاریخی بروجردی
مسجد و مدرسه آقابزرگ
نورگیر خانه تاریخی بروجردی
اتاق پنج دری خانه تاریخی طباطبایی

سید مصطفی مروج - روابط عمومی

درباره سازمان » معرفي مسئولين واحدها

تعداد بازدید : 1420

ad

* روابط عمومی و امور فرهنگی

نام و نام خانوادگي : سید مصطفی مروج

مدرك تحصيلي :

شماره تماس مستقيم : 55224008 - 031

ايميل : -

سوابق قبلي ايشان :

 


نویسنده : اداره ميراث فرهنگي

منبع : اداره ميراث فرهنگي

گفتگو با ریاست اداره
خدمات اینترنتی
نظرسنجی