منوی اصلی
لینک های برتر
خانه تاریخی بروجردی
مسجد و مدرسه آقابزرگ
نورگیر خانه تاریخی بروجردی
اتاق پنج دری خانه تاریخی طباطبایی

خانم فرهادي - دفتر فني و سرپرست باغ فين

درباره سازمان » معرفي مسئولين واحدها

تعداد بازدید : 1517

ad

* دفتر فني

نام خانوادگي : خانم فرهادي

مدرك تحصيلي : كارشناس ارشد مهندسی معماري

شماره تماس مستقيم : 55224969 - 55330477 - 031

ايميل : farhadiso84@gmail.com


نویسنده : اداره ميراث فرهنگي

منبع : اداره ميراث فرهنگي

گفتگو با ریاست اداره
خدمات اینترنتی
نظرسنجی