منوی اصلی
لینک های برتر
خانه تاریخی بروجردی
مسجد و مدرسه آقابزرگ
نورگیر خانه تاریخی بروجردی
اتاق پنج دری خانه تاریخی طباطبایی

مهدي شفيعي - اداري و مالي

درباره سازمان » معرفي مسئولين واحدها

تعداد بازدید : 2136

ad

* حوزه اداري و مالي

نام و نام خانوادگي : مهدي شفيعي

مدرك تحصيلي : كاردان حسابداري

شماره تماس مستقيم : 55244999- 031

ايميل : -

سوابق قبلي ايشان :

1- مسئول امور اداري مالي نطنز

2- عامل ذيحساب اداره نطنز


نویسنده : اداره ميراث فرهنگي

منبع : اداره ميراث فرهنگي

گفتگو با ریاست اداره
خدمات اینترنتی
نظرسنجی