منوی اصلی
لینک های برتر
خانه تاریخی بروجردی
مسجد و مدرسه آقابزرگ
نورگیر خانه تاریخی بروجردی
اتاق پنج دری خانه تاریخی طباطبایی

ملیله سازی

صنایع دستی » معرفی رشته ها

تعداد بازدید : 1576

تاریخ ثبت : شنبه 2 اسفند 1393

ad
هنرساخت ظروف و وسايل تزئيني نقره است كه از كنارهم قرارگرفتن تعداد بسيار زيادي مفتول نقره در قالب ريز نقش هائي چون اشك،جقه،برگ،پيچك،بته ترمه وغنچه بدست مي آيد.مليله سازي يكي از مهمترين ودر عين حال ظريف ترين صنايع فلزي ايران مي باشد كه وام دار هنرمنداني است كه با ابزارهاي بسيار ساده باحوصله فراوان به خلق آثاري ارزشمند مبادرت ورزيده اند.مليله سازي سابقه اي ديرينه دارد،پروفسور پوپ نيز به آثاري از مليله متعلق به قرن12م اشاره كرده است.مليله كاري تا قبل از دوره پهلوي به عنوان هنربومي زنجان دراين شهر معمول بوده است منتهادرزمان حكومت رضاخان با مهاجرت تعدادي از هنرمندان اين شهر به تهران واصفهان در ساير نقاط كشور نيز رواج مي گيرد.براي تهيه نوار مليله،نقره با عيار 100راپس از ذوب كردن به صورت مفتول در مي آورند سپس آن را حرارت مي دهند واز ميان دستگاه نورد عبور مي دهند.عمل حديده كردن را تا بدست آمدن ضخامت مورد نظر ادامه مي دهند كه به آن نوار مليله مي گويند.مليله ساز بعد از تهيه قالبي كه به شكل محصول مورد نظر است قالب را روي يك صفحه مسي قرار داده وتمام سطح آن را موم اندود مي كند سپس نواري را كه پهنائي بيش از نوار مليله دارد دراطراف قالب مي گذارد تاشكل قالب را به خود گرفته ودر موم فرو رود.بعداز اين مرحله به وسيله پنس پيچ هاي مليله را متناسب با طرح مورد نظر با دقت در كنار هم مي چيند وتمام سطح قالب با پودر تنكا (پايين آورنده نقطه ذوب لحيم نقره) وگرد لحيم پوشانده كه طي حرارت دادن،باعث اتصال پيچ ها به يكديگر مي گردد.قسنت هاي لحيم كاري شده بايد به گونه ائي پرداخت شود كه محل هاي اتصال قابل رويت نباشد.ظرافت ودر عين حال تميزي كار در هنر مليله بر سطح كيفيت و ارزشمندي محصول توليد شده اثر گذار مي باشد.

نویسنده : روابط عمومی

منبع : اداره میراث فرهنگی کاشان

 

 

 

   

گفتگو با ریاست اداره
خدمات اینترنتی
نظرسنجی