منوی اصلی
لینک های برتر
خانه تاریخی بروجردی
مسجد و مدرسه آقابزرگ
نورگیر خانه تاریخی بروجردی
اتاق پنج دری خانه تاریخی طباطبایی

مسگری

صنایع دستی » معرفی رشته ها

تعداد بازدید : 1226

تاریخ ثبت : پنج شنبه 30 بهمن 1393

ad

هنرساخت ظروف مسي ازطريق چكش كاري شمش و ورقه مس رامسگري مي گويند.آغازمسگري درتاريخ همزمان با اولين كشفيات بشردر زمينه آهن ومس ودست يابي به شيوه هاي عمل آوري آن مي باشد.نبودن آثاركوره هاي ذوب فلزدر دوره پيش ازتاريخ نمايانگراين معني است كه بشربراي اولين ابزارخود مس طبيعي رابا چكش زدن به شكل هاي مورد نظردر مي آورده است.بنابر نمونه هاي بدست آمده ودراوايل هزاره چهارم پيش ازميلاد مس مصرف عمومي يافت وبراي ساختن پيكان،درفش،سنجاق و.... آن راچكش كاري مي كردند.وجودمعادن مس در كرمان،انارك اصفهان ازپيش ازباستان تاكنون موجب شده كه امروزنيزمسگري دراين شهرها رواج داشته باشد.محصول عمده مسگر ظروفي باشكل ها واندازه هاي گوناگون است.ظروف كوچك را از يك تكه مس،چكش كاري مي كنند واغلب تو گود هستند.دراين مورد ابتدا مس را باچكش كاري باز مي كنند وپس ازهردور بازكردن يك تاب به آن مي دهند.اشيائ بزرگتر را نيز به همين طريق از ورقه هاي گرد بدست مي آورند،اين كار نيزبه مهارت واستادي فراوان نيازدارد. گاهي اوقات ظروف متناسب با اندازه ويافرم آن ازدو قسمت ساخته مي شوندابتدا صفحه راخم كرد به شكل استوانه اي در مي آورندوسپس يك صفحه گرد را به دست گرفته لبه آن را باچكش زدن به سمت بالا آورده وآن را به آرامي گود مي كنند.اين كاربا چكش چهارسو انجام مي شود.محل اتصال آنها درز دندانه اي است كه نوعي مفصل زبانه وكام است به اين كار در اصطلاح سنتي هم كردن مي گويند.پس از چكش كاري وايجاد فرم اوليه استاد كار به وسيله يك چكش بدون دسته كه در واقع يك قطعه فولاد آبديده تخت است وبه قالب تنه معروف مي باشد رويه كار را صاف كاري كرده تا اثرات چكش كاري را تاحد ممكن از بين ببرد.مسگراعم از اينكه روي ورق مس كار كند ويا مس را از گدازنده تهيه كرده باشد ،هميشه كار خود را باورقه هائي كه داراي ضخامت بيشتري هستند شروع مي كند ومحصول نهائي نازك تراز مس مصرفي خواهد بود.محصولات معمولي مسگرها ديگ،ديگچه،سرديگ وهمچنين آبكشهاي بزرگ،تنگ وسيني هاي مختلف است.آن قسم ازمحصولات مسگري كه بيشترجنبه مصرفي دارد طي عملي با نام سفيدگري قلع اندود شده وسفيد مي گردد.بدنه مسي ساخته شده به وسيله حرارت داغ شده وسپس با لايه اي ازقلع پوشانده مي شود.سفيدگر لزوما مسگر نيست وبيشتر در سفيدگري تجربه دارد.


نویسنده : روابط عمومی

منبع : اداره میراث فرهنگی کاشان

 

 

 

   

گفتگو با ریاست اداره
خدمات اینترنتی
نظرسنجی