منوی اصلی
لینک های برتر
خانه تاریخی بروجردی
مسجد و مدرسه آقابزرگ
نورگیر خانه تاریخی بروجردی
اتاق پنج دری خانه تاریخی طباطبایی

قانون اجازه ثبت شعبه يانمايندگي شركت هاي خارجي

سرمایه گذاری » قوانین و مقررات

تعداد بازدید : 442

تاریخ ثبت : سه شنبه 19 آذر 1398

ad
ردیف عنوان تاریخ ثبت سایز فایل تعداد بازدید دانلود
1
قانون اجازه ثبت شعبه يانمايندگي شركت هاي خارجي
شركت هاي خارجي كه دركشور محل ثبت خود شركت قانوني شناخته م يشوند مشروط به عمل متقابل ازسوي كشور متبوع
1398/09/19 82.00KB 152

 

 

 

   

گفتگو با ریاست اداره
خدمات اینترنتی
نظرسنجی