منوی اصلی
لینک های برتر
آدرس صفحه اینستاگرام اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کاشان chtkashan@ ::: آدرس پیام رسان تلگرام اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کاشان : chtnews@
مجموعه باغ موزه فین - میراث جهانی
محوطه باستانی سیلک
مسجد و مدرسه آقابزرگ
موزه ملی کاشان
ربات گردشگری
کارگاه صنایع دستی
بادگیرخانه تاریخی بروجردی

ضوابط سفره خانه هاي سنتي كشور

سرمایه گذاری » ضوابط و آیین نامه ها
سفره خانه سنتی ﺑﻪ آﻧﺪﺳﺘﻪ از واﺣﺪﻫﺎی ﭘﺬﻳﺮاﺋﻰ اﻃﻼق ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻨﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آن اﻟﮕـﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﻌﻤﺎری اﺻﻴﻞ اﻳﺮاﻧﻰ اﺳﻼﻣﻰ ﺑﻮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﺳـﺮو اﻏﺬﻳـﻪ و اﺷـﺮﺑﻪ ﺳـﻨﺘﻰ اﻳﺮاﻧﻰ ﻣﺒﺎدرت ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

تعداد بازدید : 372

تاریخ ثبت : سه شنبه 19 آذر 1398


ردیف عنوان تاریخ ثبت سایز فایل تعداد بازدید دانلود
1
ضوابط و استانداردهاي ساختماني، تجهيزاتي، خدماتي و
سفره خانه سنتی ﺑﻪ آﻧﺪﺳﺘﻪ از واﺣﺪﻫﺎی ﭘﺬﻳﺮاﺋﻰ اﻃﻼق ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻨﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آن اﻟﮕـﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﻌﻤﺎری اﺻﻴﻞ
1398/09/19 334.00KB 70