منوی اصلی
لینک های برتر
خانه تاریخی بروجردی
مسجد و مدرسه آقابزرگ
نورگیر خانه تاریخی بروجردی
اتاق پنج دری خانه تاریخی طباطبایی

ضوابط سفره خانه هاي سنتي كشور

سرمایه گذاری » ضوابط و آیین نامه ها

تعداد بازدید : 579

تاریخ ثبت : سه شنبه 19 آذر 1398

ad
ردیف عنوان تاریخ ثبت سایز فایل تعداد بازدید دانلود
1
ضوابط و استانداردهاي ساختماني، تجهيزاتي، خدماتي و
سفره خانه سنتی ﺑﻪ آﻧﺪﺳﺘﻪ از واﺣﺪﻫﺎی ﭘﺬﻳﺮاﺋﻰ اﻃﻼق ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻨﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آن اﻟﮕـﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﻌﻤﺎری اﺻﻴﻞ
1398/09/19 334.00KB 162

 

 

 

   

گفتگو با ریاست اداره
خدمات اینترنتی
نظرسنجی