منوی اصلی
لینک های برتر
آدرس صفحه اینستاگرام اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کاشان chtkashan@ ::: آدرس پیام رسان تلگرام اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کاشان : chtnews@
مجموعه باغ موزه فین - میراث جهانی
محوطه باستانی سیلک
مسجد و مدرسه آقابزرگ
موزه ملی کاشان
ربات گردشگری
کارگاه صنایع دستی
بادگیرخانه تاریخی بروجردی

تغييرات ساختار تشکيلاتي معاونت از تأسيس تاکنون

سرمایه گذاری » شرح وظائف معاونت سرمایه گذاری
دفتر مناطق نمونه گردشگري و دفتر طرح هاي توسعه و تسهيلات (1386) دفتر مناطق نمونه گردشگري، دفتر طرح هاي توسعه و تسهيلات و دفتر جذب منابع و کارآفريني (1387) ...

تعداد بازدید : 265

تاریخ ثبت : چهار شنبه 6 آذر 1398


تغييرات ساختار تشکيلاتي معاونت از تأسيس تاکنون

    دفتر مناطق نمونه گردشگري و دفتر طرح هاي توسعه و تسهيلات (1386)
    دفتر مناطق نمونه گردشگري، دفتر طرح هاي توسعه و تسهيلات و دفتر جذب منابع و کارآفريني (1387)
    ادغام گروه جذب منابع در دفتر تسهيلات و گروه کارآفريني با دفتر مناطق نمونه گردشگري (1389)
    دفتر مناطق نمونه گردشگري، دفتر طرح هاي توسعه و تسهيلات و دفتر برنامه و بودجه (1390)
    دفتر مناطق نمونه گردشگري، دفتر طرح هاي توسعه و تسهيلات، دفتر برنامه و بودجه و دفتر فني و نظارت بر پروژه ها (1391)
    دفتر مناطق نمونه گردشگري، دفتر طرح هاي توسعه و تسهيلات و دفتر امور مجامع و تشکل هاي مردم نهاد (1391)