منوی اصلی
لینک های برتر
آدرس صفحه اینستاگرام اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کاشان chtkashan@ ::: آدرس پیام رسان تلگرام اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کاشان : chtnews@
مجموعه باغ موزه فین - میراث جهانی
محوطه باستانی سیلک
مسجد و مدرسه آقابزرگ
موزه ملی کاشان
ربات گردشگری
کارگاه صنایع دستی
بادگیرخانه تاریخی بروجردی

معرفی معاونت برنامه ریزی و سرمایه گذاری طرح ها

سرمایه گذاری » شرح وظائف معاونت سرمایه گذاری
در اواخر سال 1385 به منظور گذار از برنامه ها و ماموریت های تعریف شده سازمانی بررسی ارتقای سطح اثربخشی و کارآیی فعالیت ها و برنامه های عملیاتی در حوز ه های مختلف سازمان، تصمیم بر تفکیک فعالیت های مربوط حوزه خدمات گردشگری و سرمایه گذاری در این بخش گرفته شد.

تعداد بازدید : 220

تاریخ ثبت : چهار شنبه 6 آذر 1398


معرفی معاونت برنامه ریزی و سرمایه گذاری طرح ها
    در اواخر سال 1385 به منظور گذار از برنامه ها و ماموریت های تعریف شده سازمانی بررسی ارتقای سطح اثربخشی و کارآیی فعالیت ها و برنامه های عملیاتی در حوز ه های مختلف سازمان، تصمیم بر تفکیک فعالیت های مربوط حوزه خدمات گردشگری و سرمایه گذاری در این بخش گرفته شد. در این راستا سازمان با ایجاد معاونتی تحت عنوان «معاونت سرمایه گذاری و طرح ها» اقدامات و عملیات مربوط به بستر سازی های لازم به جهت ایجاد تاسیسات گردشگری،جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی و پرداخت تسهیلات بانکی به سرمایه گذاران (ریالی/ارزی)  و تدوین برنامه ها و طرحهای توسعه زیرساختهای حوزه های مختلف گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی را دراین معاونت تجمیع و سایر فعالیت ها در بخش گردشگری به معاونت دیگری تحت عنوان معاونت امور گردشگری محول شد که به امور خدمات گردشگری و استاندارد سازی بهره داری از تاسیسات و خدمات در این بخش می پردازد.