منوی اصلی
لینک های برتر
خانه تاریخی بروجردی
مسجد و مدرسه آقابزرگ
نورگیر خانه تاریخی بروجردی
اتاق پنج دری خانه تاریخی طباطبایی

کد جهانی اخلاق گردشگری

گردشگری » مفاهیم گردشگری

تعداد بازدید : 597

تاریخ ثبت : پنج شنبه 31 مرداد 1398

ad

رویکرد سازمانی کد جهانی اخلاق گردشگری:
کد جهانی اخلاق گردشگری مجموعه ای از ضوابط و معیارهای اخلاقی و اصول رفتاری معین را شامل می شود که بر فعالیت های بخش  گردشگری حاکم هستند و تعهدات و شرح وظایف متقابل جامعه ی  میزبان و میهمان را نسبت به یکدیگر بر طبق استانداردهای رفتاری مورد تایید سازمان جهانی گردشگری را بیان می کنند. این اصول به منظور کاهش اثرات منفی جریان تبادلات گردشگری بر روی منابع طبیعی، فرهنگی و انسان ساخت و برخورداری هرچه بیشتر جوامع محلی و میزبان از فواید این صنعت تنظیم شده اند.
به طور کلی تعریف جامع زیر را می توان از این کد ارائه داد:
کد جهانی اخلاق گردشگری یک چهارچوب بنیادی مرجع، برای گردشگری مسئولیت پذیر و پایدار است  که شامل مجموعه ای جامع از اصول طراحی شده برای هدایت بازیگران اصلی در توسعه صنعت گردشگری می باشد.
تاریخچه کد جهانی اخلاق گردشگری:
رشد روزافزون صنعت گردشگری بعد از دهه ی ۱۹۵۰ میلادی تنوع خواهی و حس ماجراجویی گردشگران را در پی داشت. افزون بر این افزایش درآمد و اوقات فراغت خانواده ها زمینه ای را برای شکل گیری پدیده ی جدیدی به نام گردشگری انبوه فراهم ساخت که نیاز به مدیریت و سازماندهی در سطح جهان داشت.
به منظور حفظ منابع گردشگری در کشور های مقصد و بهره مندی جوامع محلی از اقتصاد و اشتغال ناشی از جریان گردشگری و همچنین حفظ حقوق و احترام به ارزش ها، آداب و سنن جوامع میزبان و میهمان، کشورهای عضو سازمان جهانی گردشگری با تدوین منشوری اقدام به استاندارد سازی رفتار گردشگران، سازمان ها و موسسات دست اندرکار صنعت گردشگری در جوامع میزبان نمودند.
این کد در سیزدهمین نشست مجمع جهانی جهانگردی در تاریخ اول اکتبر ۱۹۹۹ مطرح شد و اصول ۱۰ گانه ی آن در تاریخ ۲۶ اکتبر سال ۲۰۰۱ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید.  


اصول ده گانه کد جهانی اخلاق گردشگری:
۱۰ اصل کد جهانی اخلاق گردشگری به طور کامل، اجزای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی سفر و گردشگری را در بر می گیرند و در مواد زیر ارائه شده اند؛
ماده 1: نقش گردشگری در ایجاد و گسترش تفاهم و احترام متقابل بین مردم و جوامع مختلف
ماده ۲: گردشگری وسیله ای برای تکامل فردی و گروهی
ماده ۳: گردشگری، عاملی برای توسعه پایدار
ماده ۴: گردشگری، عاملی برای ارج نهادن به میراث فرهنگی و حفظ آن
ماده ۵: گردشگری فعالیتی سودمند برای کشورها و جوامع میزبان
ماده ۶: تعهدات و وظایف دست اندرکاران گردشگری
ماده ۷: حق مسافرت و گردشگری
ماده ۸: آزادی حرکت و تردد جـهانگردان
ماده ۹: حقوق کارگران و کارگزاران صنعت گردشگری
ماده ۱۰: چگونگی اجرای اصول کد جهانی اخلاق گردشگری
 

 

 

 

   

گفتگو با ریاست اداره
خدمات اینترنتی
نظرسنجی