منوی اصلی
لینک های برتر
خانه تاریخی بروجردی
مسجد و مدرسه آقابزرگ
نورگیر خانه تاریخی بروجردی
اتاق پنج دری خانه تاریخی طباطبایی

رویکردهای اصلی در مطالعات گردشگری

گردشگری » مفاهیم گردشگری

تعداد بازدید : 603

تاریخ ثبت : پنج شنبه 31 مرداد 1398

ad

رویکرد سازمانی
رویکرد سازمانی در مطالعات گردشگری واسطه ها و موسساتی را بررسی می کند که فعالیت های گردشگری را انجام می دهند. این رویکرد نیازمند بررسی سازمانی، روش های عملیاتی و اجرایی، تحلیل مسائل و هزینه ها و وضعیت اقتصادی آژانس های مسافرتی، که از طرف مشتریان به فعالیت می پردازند و خدمات خرید از خطوط هوایی و شرکت های اجاره خودرو و هتل ها و ... است .
رویکرد محصول محور
رویکرد محصول محور به تحقیق درباره ی مسائل گوناگون گردشگری و نحوه تولید، بازاریابی و فروش آنها می پردازد. به عنوان مثال بررسی وضعیت صندلی خطوط هوایی، نحوه تولید، خریداران و فروشندگان آن، تامین هزینه مالی و تبلیغات و.... در این روش انجام می شود. چنین روندی برای شرکت های اجاره خودرو، هتل ها، رستوران ها و دیگر مراکز خدماتی سبب ارائه ی تصویری جامع از وضعیت این صنعت خواهد شد. این روش علاوه بر اطلاعات دقیقی که می دهد مستلزم صرف زمان بسیار نیز هست.
رویکرد تاریخی
این نوع روش چندان مورد استفاده قرار نمی گیرد. رویکرد تاریخی به تحلیل و بررسی فعالیت ها و موسسات گردشگری از دیدگاه سیر تکاملی می پردازد. این رویکرد به دنبال دلایل نوآوری و رشد یا افول گردشگری و تغییر در علاقه مندی گردشگران است. با ظهور گردشگری انبوه در سال های اخیر تاثیر این رویکرد بسیار کم شده است.
رویکرد مدیریتی
رویکرد مدیریتی، رویکردی سازمان محور است که تمرکز آن بر فعالیت های مدیریتی لازم برای اداره کسب و کارهای گردشگری، از قبیل برنامه ریزی، تحقیق، توسعه، قیمت گذاری، تبلیغات و نظارت است. این روش بسیار محبوب است پرا که از بینش ها و نظم و ترتیب موجود در سایر رویکردها بهره می جوید.
صرف نظر از اینکه چه رویکردی برای اطلاعات گردشگری به کار گرفته می شود، شناخت و آشنایی با رویکرد مدیریتی بسیار اهمیت دارد. تغییر محصولات و موسسات و جامعه همگی بدین معناست که اهداف و رویه های مدیریتی باید در راستای برطرف کردن نیازهای تغییریافته ی محیط گردشگری به کار گرفته شوند.
رویکرد اقتصادی
به دلیل اهمیت گردشگری در اقتصاد ملی و بین المللی، اقتصاددانان از منظر مباحثی همچون عرضه و تقاضا، توازن پرداخت ها، تبادل ارز، اشتغال زایی، مخارج گردشگران، توسعه، اثر ضریب تکاثری و دیگر عوامل اقتصادی به بررسی دقیق این صنعت می پردازند.رویکرد اقتصادی معمولا توجهی به محیط زیست، فرهنگ، مسائل روان شناختی، جامعه شناختی و انسان شناختی ندارد.
 
رویکرد جامعه شناختی
از آنجا که گردشگری فعالیتی اجتماعی محسوب می شود، توجه جامعه شناسان را نیز به خود جلب کرده است.آنها به بررسی رفتار سفر گردشران و تاثیرات آن در جامعه می پردازند. بررسی طبقات اجتماعی و آداب و رسوم جامعه ی میزبان و مهمان در این روش صورت می گیرد.
رویکرد جغرافیایی
جغرافیا علمی بسیار گسترده است بنابراین بدیهی است که جغرافی دانان به گردشگر و جنبه های طبیعی آن علاقه مند شوند. جغرافی دانان در مطالعات خود بر موقعیت و محیط، آب و هوا، مناظر طبیعی و جنبه های اقتصادی تاکید می کنند. رویکرد یک جغرافی دان به گردشگری، دانش ما را در زمینه ی موقعیت منطقه ای گردشگران و جابه جایی های صورت گرفته و تاثیرات گردشگری بر مناظر طبیعی به منظور فراهم آوردن تسهیلات گردشگری و پراکندگی توسعه گردشگری و برنامه ریزی فیزیکی و مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ارتقا می بخشد.
رویکردهای بین رشته ای
گردشگری دربرگیرنده ی تمام جنبه های جامعه ی ماست. گردشگری و میراث فرهنگی رویکرد انسان شناختی را دربر می گیرند. از آن جایی که افراد رفتارهای متفاوتی از خود نشان می دهند و به دلایل مختلف سفر می کنند، رویکرد روان شناختی برای تعیی بهترین روش توسعه و بازاریابی محصولات گردشگری ضروری است. با توجه به عبور گردشگران از مرزها و لزوم تهیه گذرنامه و ویزا از مراکز حکومتی می توان رویکردی سیاسی نیز برای آن در نظر گرفت. همین مساله برای سایر رویکردها نیز صادق است و مطالعه ی گردشگری را با استفاده از یک روش بین رشته ای ممکن می کند.
رویکرد سیستمی
سیستم مجموعه ای از عناظر به هم پیوسته است که برای شکل دهی یک کلِ سازمان دهی شده و در راستای نیل به اهدافی خاص گرد هم آمده اند. این رویکرد، دیگر رویکردها را نیز برای مقابله با مباحث خرد و کلان سازمان دهی می کند. با استفاده از این رویکرد می توان به بررسی محیط رقابتی سازمان، بازار سازمان و نتایج و روابط آن با دیگر موسسات و مشتریان پرداخت. این روش سیستم گردشگری را با دیگر سیستم های قانونی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مرتبط می سازد.
 

 

 

 

   

گفتگو با ریاست اداره
خدمات اینترنتی
نظرسنجی