منوی اصلی
لینک های برتر
خانه تاریخی بروجردی
مسجد و مدرسه آقابزرگ
نورگیر خانه تاریخی بروجردی
اتاق پنج دری خانه تاریخی طباطبایی

تعریف و بررسی جغرافیای گردشگری

گردشگری » مفاهیم گردشگری

تعداد بازدید : 622

تاریخ ثبت : پنج شنبه 31 مرداد 1398

ad

جغرافیای گردشگری چیست؟ 
جغرافياي گردشگری مطالعه رابطه بين اشكال مختلف جهانگردي با محيط هاي طبيعي وفرهنگي و اثراتي كه اين فعاليت ها در نواحي مقصد به جا مي گذارند را در بر می گیرد.
در واقع این علم به بررسي روابط انسان ها با محيط در هنگام فراغت و تأثير متقابل آن ها بر يكديگر مي پردازد و فعاليت هاي گردشگري را نه به طور مجزا بلكه در قالب مكان و در ارتباط با ديگر عوامل محيطي شامل عوامل طبيعي و انساني را بررسی می کند.
مفهوم كلي جغرافياي گردشگری را مي توان به اين شرح بيان نمود:
جغرافیای گردشگری مطالعه شرايط جغرافيايي جهانگردي و بررسي وابستگي ها بين شكل هاي مختلف وقت گذراني با عوامل محیطی، تحقيق در مسئله وقت گذراني و استفاده از تعطيلات جهت مسافرت به مناطق گوناگون طبيعي و فرهنگي  ومكان هاي مذهبي، بازرگاني، تفريحي و بهداشتي، بررسي در عوامل مختلف طبيعي را به همراه دارد.
 
نقش جغرافیا در گردشگری:
جغرافيا در تعريف گردشگری از ارائه ی يك تعريف علمی فراتر می رود و گردشگری را به عنوان يكي از نقش هاي اساسي انسان محسوب می کند تا در چهارچوب كلي جغرافياي انساني – اجتماعي به مطالعه آن بپردازد.
در جغرافیای انسانی علت وجودي انسان، يك سلسله نقش هايي مثل توليد مثل و بقا، سكني داشتن، كاركردي، آموزش ديدن و پرورش يافتن، تامين نيازها، جابجايي در رفت و آمد و نقش فراغت و استراحت كردن را در بر می گیرد.شدت و ضعف اين نقش هاي هفتگانه موجب تغيير فضاي زيستي مي شود.
در این میان يكي از نقش هاي مهم و اساسي، نقش فراغت و استراحت كردن است كه بروز استعدادها و خلاقيت ها و...  را به دنبال دارد و در نهایت  پيدايش جهانگردي و گردشگری شده است. لزوم انجام اين نقش توسط انسان، بستگی زیادی به درجه زماني و درجه تمدن و فرهنگ و اشكال آن دارد. شهرها و روستاها نمونه بارز ايفاي اين نقش ها هستند که هم به عنوان مبدا و هم به عنوان  مقصد گردشگری محسوب مي شوند. بيشتر شهرها و پايتخت هاي بزرگ به علت دارا بودن نقش هاي هنري، علمي، اقتصادي و مذهبي و روستاها با جاذبه هاي سنتي، فرهنگي، ييلاقي، و... جلوه اي بارز از جغرافياي گردشگری را ارائه مي دهند.
جغرافياي گردشگری روابط انسان را با محيط در تعطيلات و  فراغت مطالعه می كند. اينجاست كه دانش جغرافيا اين وظيفه ي مهم را بر عهده مي گيرد چرا كه ميان وقت گذراني انسان در هواي آزاد و محيط طبيعي او رابطه محكمي وجود دارد و محيط هاي طبيعي خاص، تفريحات و امكانات ويژه اي خلق مي كنند كه با امكانات گردشگری نواحي ديگر تفاوت دارد.
 

 

 

 

   

گفتگو با ریاست اداره
خدمات اینترنتی
نظرسنجی