Main Menu
Best Links
Fin Garden Museum - World Heritage

رئیس سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری کشور از کاشان بازدید کرد

News
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در این سفر یک روزه از مجموعه باغ تاریخی فین، خانه تاریخی بروجردی ها، عامریه ا و مرکز هنرهای سنتی و صنایع دستی کاشان و شهر اویی نوش آباد نیز دیدن

Views : 20

Published On : wednesday 11 July 2017


رئیس سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری کشور از کاشان بازدید کرد

 شهر کاشان با مجموعه خانه های تاریخی مجموعه منحصر به فردی است که این منطقه را متمایز می کند

 زهراحمدی پور عصر روز دوشنبه در حاشیه بازدید از چند اثر تاریخی در کاشان در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: شهر کاشان با مجموعه خانه های تاریخی و میراث فرهنگی خاص ماننده محوطه باستانی سیلک و شهر زیر زمینی نوش آباد مجموعه منحصر به فردی است که این منطقه را متمایز می کند.
وی تاکید کرد: حفظ و حراست از اثرهای تاریخی، مرمت و احیای آنها جزو ظرفیت هایی است که می تواند کاشان را به قطب گردشگری تبدیل کند و درخواست ما نیز این است که بتوانیم با بهره گیری از این توانمندی ها کاشان تبدیل به مقصد گردشگری شود.
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور هم چنین با اشاره به بخش های کویری منطقه کاشان، یادآور شد: منطقه کویر، نوع ساخت، تکنولوژی ساخت و مصالح مورد استفاده موجب ایجاد همزیستی مسالمت آمیز بین انسان و طبیعت شده است.
وی اقلیم کاشان را مانند اقلیم یزد بیان کرد و افزود: آثار خاص این شهر در نوع زندگی کمک کرده است که مردم با وجود محدودیت ها، این نوع زیست خود را در طول تاریخ به طور مستمر ادامه دهند و بناهای واجد اثر و خاص تاریخی، فرهنگی را ایجاد کنند و کاشان نیز از نوع ویژگی برخوردار است.
احمدی پور هم چنین با تاکید بر احیای صنایع دستی خاص منطقه فرهنگی کاشان در کنار احیا و بازسازی خانه های تاریخی، ابراز امیدواری کرد کاشان بتواند یکی از قطب های خوب گردشگری کشور باشد.
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در این سفر یک روزه از مجموعه باغ تاریخی فین، خانه تاریخی بروجردی ها، عامریه ا و مرکز هنرهای سنتی و صنایع دستی کاشان و شهر اویی نوش آباد نیز دیدن کرد.
افزون بر 1700 اثر تاریخی با ارزش در شهرستان کاشان شناسایی شده که تاکنون 320 بنای آن در فهرست آثار ملی ثبت شده است.