Main Menu
Best Links
Fin Garden Museum - World Heritage

مرمت و ساماندهی محوطه باستانی سیلک

News
مرمت و ساماندهی این محوطه تاریخی با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 100 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی انجام شد.

Views : 19

Published On : wednesday 11 July 2017


مرمت و ساماندهی محوطه باستانی سیلک

سرپرست پایگاه محوطه باستانی سیلک از مرمت و ساماندهی محوطه باستانی سیلک کاشان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری شهرستان کاشان، محسن جاوری گفت:مرمت و ساماندهی این محوطه تاریخی با  اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 100 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی انجام شد.

جاوری با تاکید بر اینکه محوطه سیلک یکی از کهن ترین و مهمترین مراکز استقرار بشر در فلات مرکزی ایران است

و این محوطه نیاز به توجه بیشتری دارد افزود: کف فرش اتاق های اداری و ساماندهی نمایشگاه سیلک و مرمت تپه های باستانی از اقدامات مرمتی این پروژه بوده است.

وی،جمع آوری کف فرش آجری فرسوده،اجرای کف فرش و قرنیز با آجر سنتی، اجرای اندود کاهگل بدنه های نمایشگاه،اجرای اندود کاه گل حفاظتی روی تپه ها در دو لایه،اجرای آبراهه،اجرای دیوار خشتی برای محافظت از ترانشه ها،اجرای فنس کشی دور تا دور تا دور تپه جنوبی را از اقدامات اصلی مرمت موزه و محوطه سیلک دانست.

یاد آور می شود: آثار تاریخی به دست آمده از محوطه باستانی سیلک یادآور خاطره بیش از 5000 سال سیر زندگی و تمدن در منطقه است.بررسی آثار به دست آمده از کاوش های سال 1388 در بخش شمالی این محوطه قدمت لایه های اولیه تمدن سیلک را به بیش از 8000 سال قبل مرتبط نموده است. نخستین بار هئیتی فرانسوی به سرپرستی رومن گریشمن در حدود سال های 1312 هجری شمسی در سیلک به کاوش و حفاری پرداختند و با به دست آمدن آثار و اشیاءسفالی و فلزی از دل تپه ها به نتایج شگفت انگیزی دست یافتند و اهمیت این منطقه در سیر تمدن بشری به جهانیان آشکار ساختند.

محوطه باستانی سیلک به شماره 38 در تاریخ 26 شهریور ماه 1310 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.