Main Menu
Best Links
Fin Garden Museum - World Heritage

معرفی مبانی اسلام به گردشگران در خانه تاریخی بروجردی

News
در ماه مبارک رمضان بالغ بر 1000 گردشگر خارجی از ایستگاه "معرفی مبانی اسلام "در خانه تاریخی بروجردی بازدید کردند

Views : 38

Published On : sunday 25 June 2017


در ماه مبارک رمضان

معرفی مبانی اسلام به گردشگران در خانه تاریخی بروجردی

دبير شوراي امر به معروفو نهی از منکر اداره ميراث فرهنگي كاشان گفت: در ماه مبارک رمضان بالغ بر 1000 گردشگر خارجی از ایستگاه "معرفی مبانی اسلام "در خانه تاریخی بروجردی بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومي اداره ميراث فرهنگي،صنایع دستی و گردشگری شهرستان كاشان، عليرضا عبداله زاده با اعلام مطلب فوق افزود:این ایستگاه از روز اول ماه ایام ماه مبارک رمضان تا پایان این ماه دائر است وتا کنون، بیش از 1000 گردشگر خارجی با مبانی اسلام آشنا شده اند.

دبير شوراي امر به معروف اداره ميراث فرهنگي كاشان فرصت مناسب حضور گردشگران خارجی در خانه تاریخی بروجردی را مغتنم دانست و تصریح کرد: در این در موضوعات متنوع به معرفی اسلام، شخصیت پیامبر اسلام(ص) ، ائمه هدی(ع)، قرآن کریم،عقاید اسلامی و پیروان اسلام به گردشگران خارجی پرداختند.

علیرضا عبدالله زاده با تاکید بر حضور بیش از 38 هزار توریست خارجی در سه ماه اول سال جاری اضافه کرد:با توجه به حضور و جایگاه حوزه های علمیه متعدد در سطح شهر کاشان انتظار می رود برپایی این گونه برنامه ها با دغدغه بیشتر و برنامه ریزی بهتر انجام گردد.