منوی اصلی
لینک های برتر
خانه تاریخی بروجردی
مسجد و مدرسه آقابزرگ
نورگیر خانه تاریخی بروجردی
اتاق پنج دری خانه تاریخی طباطبایی

عباس سلمانيان بادی - مسئول حوزه سرمايه گذاري

درباره سازمان » معرفي مسئولين واحدها

تعداد بازدید : 1651

ad

نام و نام خانوادگی : عباس سلمانیان بادی

مدرک تحصیلی : دانشجوي فوق لیسانس باستانشناسی

شماره تماس : 03155242484

ایمیل : abbassalmanian50@.gmai.com

سوابق قبلی :

1- مسئول حوزه گردشگری و سرمایه گذاری 86-90

2- سرپرستی پایگاه میراث فرهنگی اریسمان دو دوره

3- مسئول باستان شناسی اداره میراث فرهنگی کاشان – یک سال

4- مسئول پژوهش اداره کاشان

5- دبیر انجمن میراث فرهنگی شهرستان کاشان

گفتگو با ریاست اداره
خدمات اینترنتی
نظرسنجی