منوی اصلی
لینک های برتر
خانه تاریخی بروجردی
مسجد و مدرسه آقابزرگ
نورگیر خانه تاریخی بروجردی
اتاق پنج دری خانه تاریخی طباطبایی
 ضوابط هتل ها
 

ضوابط هتل ها

ادامه مطلب

تعداد بازدید : 962
تاریخ ثبت : پنج شنبه 16 مرداد 1393
 ضوابط مهمانپذیر ها
 

ضوابط مهمانپذیر ها

ادامه مطلب

تعداد بازدید : 1070
تاریخ ثبت : پنج شنبه 16 مرداد 1393
 دستورالعمل اجرایی طرح تاکسی گردشگری
 

دستورالعمل اجرایی طرح تاکسی گردشگری

ادامه مطلب

تعداد بازدید : 1354
تاریخ ثبت : دو شنبه 6 مرداد 1393
 ارزشیابی هتل ها
 

ارزشیابی هتل ها

ادامه مطلب

تعداد بازدید : 444
تاریخ ثبت : دو شنبه 6 مرداد 1393
 مجوز بند ب دفاتر
 

مجوز بند ب دفاتر

ادامه مطلب

تعداد بازدید : 538
تاریخ ثبت : دو شنبه 6 مرداد 1393
 آیین نامه های تاسیسات گردشگری
 

آیین نامه های تاسیسات گردشگری

آیین نامه ایجاد اصلاح تکمیل درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری ونظارت بر انها
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 431
تاریخ ثبت : شنبه 2 ارديبهشت 1396

صفحه 2 از 2 (تعداد کل : 16 )

گفتگو با ریاست اداره
خدمات اینترنتی
نظرسنجی