منوی اصلی
لینک های برتر
سال1398 سال رونق تولید. ::: پایگاه اینترنتی اداره میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری شهرستان کاشان
مجموعه باغ موزه فین - میراث جهانی
محوطه باستانی سیلک
مسجد و مدرسه آقابزرگ
موزه ملی کاشان
ربات گردشگری
کارگاه صنایع دستی
بادگیرخانه تاریخی بروجردی
 آیین نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب ۱۳۷۰
 

آیین نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب ۱۳۷۰

آیین نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب ۱۳۷۰
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 9
تاریخ ثبت : چهار شنبه 6 آذر 1398
 قانون اجازه ثبت شعبه يانمايندگي شركت هاي خارجي
 

قانون اجازه ثبت شعبه يانمايندگي شركت هاي خارجي

شركت هاي خارجي كه دركشور محل ثبت خود شركت قانوني شناخته م يشوند مشروط به عمل متقابل ازسوي كشور متبوع م يتوانند درزمينه ها ئي كه توسط دولت جمهوري اسلامي ايران تعيين مي شود درچهارچوب قوانين و مقررات كشور به ثبت شعبه يانمايندگي خود اقدام نمايند.
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 1
تاریخ ثبت : سه شنبه 19 آذر 1398

صفحه 1 از 1 (تعداد کل : 3 )

    < 1 >