منوی اصلی
لینک های برتر
خانه تاریخی بروجردی
مسجد و مدرسه آقابزرگ
نورگیر خانه تاریخی بروجردی
اتاق پنج دری خانه تاریخی طباطبایی
 ضوابط مهمانپذيرهاي سراسر كشور
 

ضوابط مهمانپذيرهاي سراسر كشور

ممهمانپذیرها (مسافرخانه‌ها)، اقامتگاه‌هایی ارزان قیمت و کوچک هستند که اغلب دارای سرویس بهداشتی و آشپزخانه مشترک می‌باشند. معمولاً مسافرخانه‌ها در مراکز شهرها ایجاد می‌شود که رفت و آمد بیشتر است، تا مسافر هزینه کمتری برای رفت و آمد خود پرداخت کند.
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 499
تاریخ ثبت : سه شنبه 19 آذر 1398
 قانون اجازه ثبت شعبه يانمايندگي شركت هاي خارجي
 

قانون اجازه ثبت شعبه يانمايندگي شركت هاي خارجي

شركت هاي خارجي كه دركشور محل ثبت خود شركت قانوني شناخته م يشوند مشروط به عمل متقابل ازسوي كشور متبوع م يتوانند درزمينه ها ئي كه توسط دولت جمهوري اسلامي ايران تعيين مي شود درچهارچوب قوانين و مقررات كشور به ثبت شعبه يانمايندگي خود اقدام نمايند.
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 422
تاریخ ثبت : سه شنبه 19 آذر 1398
 ضوابط واحدهای پذیرایی میانراهی کشور
 

ضوابط واحدهای پذیرایی میانراهی کشور

در این سند، ضوابط معماری ساختمانی و درجه بندی هتل آپارتمان سراسر کشور را که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تدوین نموده است ، ارائه گردیده است. ۱- موقعیت واحد پذیرایی میانراهی ۲- مصالح واحد پذیرایی میانراهی ۳- گنجایش سالن پذیرایی واحد پذیرایی بین راهی ۴- آشپزخانه واحد پذیرایی بین راهی ۵- نمازخانه واحد پذیرایی میانراهی ۶- پارکینگ و فضای سبز واحد پذیارایی میانراهی ۷- ریزفضاهای واحد پذیارایی بین راهی ( توالت و دستشویی ، حمتم، آبدارخانه، انبار، استراحت کارکنان، اتاق مدیر، پنجره ها، کفپوش، دیوارپوش) ۸- منبع نور واحد پذیارایی میانراهی ۹- وسایل حرارتی و برودتی واحد پذیرایی بین راهی ۱۰- مشخصات کارکنان ۱۱- مشخصات لباس کار کارکنان
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 504
تاریخ ثبت : سه شنبه 19 آذر 1398
 ضوابط  سفره خانه هاي سنتي كشور
 

ضوابط سفره خانه هاي سنتي كشور

سفره خانه سنتی ﺑﻪ آﻧﺪﺳﺘﻪ از واﺣﺪﻫﺎی ﭘﺬﻳﺮاﺋﻰ اﻃﻼق ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻨﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آن اﻟﮕـﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﻌﻤﺎری اﺻﻴﻞ اﻳﺮاﻧﻰ اﺳﻼﻣﻰ ﺑﻮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﺳـﺮو اﻏﺬﻳـﻪ و اﺷـﺮﺑﻪ ﺳـﻨﺘﻰ اﻳﺮاﻧﻰ ﻣﺒﺎدرت ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 579
تاریخ ثبت : سه شنبه 19 آذر 1398

صفحه 3 از 3 (تعداد کل : 24 )

گفتگو با ریاست اداره
خدمات اینترنتی
نظرسنجی