منوی اصلی
لینک های برتر
خانه تاریخی بروجردی
مسجد و مدرسه آقابزرگ
نورگیر خانه تاریخی بروجردی
اتاق پنج دری خانه تاریخی طباطبایی
 آیین نامه های تاسیسات گردشگری
 

آیین نامه های تاسیسات گردشگری

آیین نامه ایجاد اصلاح تکمیل درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری ونظارت بر انها
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 431
تاریخ ثبت : شنبه 2 ارديبهشت 1396
 مهدي شفيعي - اداري و مالي
 

مهدي شفيعي - اداري و مالي

مسئول حوزه اداري و مالي
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 2099
 حجت الله ناصحي پور - گردشگري
 

حجت الله ناصحي پور - گردشگري

مسئول حوزه گردشگري
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 1546
 عباس سلمانيان بادی - مسئول حوزه سرمايه گذاري
 

عباس سلمانيان بادی - مسئول حوزه سرمايه گذاري

عباس سلمانيان بادی - مسئول حوزه سرمايه گذاري
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 1607
 سيد سعيد آقاميري - امور بناها
 

سيد سعيد آقاميري - امور بناها

مسئول بناها
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 1442
 خانم فرهادي - دفتر فني و سرپرست باغ فين
 

خانم فرهادي - دفتر فني و سرپرست باغ فين

مسئول دفتر فني و سرپرست باغ فين
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 1473
 سید مصطفی مروج - روابط عمومی
 

سید مصطفی مروج - روابط عمومی

مسئول روابط عمومي
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 1373
 محمد بينوا - حوزه صنايع دستي
 

محمد بينوا - حوزه صنايع دستي

مسئول حوزه صنايع دستي
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 1361
 حسين وطنخواه - يگان حفاظت نیاسر و برزک
 

حسين وطنخواه - يگان حفاظت نیاسر و برزک

مسئول يگان حفاظت نیاسر و برزک
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 1364
 ابوالفضل عليزاده - يگان حفاظت سيلك
 

ابوالفضل عليزاده - يگان حفاظت سيلك

مسئول يگان حفاظت سيلك
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 1268

صفحه 3 از 4 (تعداد کل : 32 )

گفتگو با ریاست اداره
خدمات اینترنتی
نظرسنجی