منوی اصلی
لینک های برتر
خانه تاریخی بروجردی
مسجد و مدرسه آقابزرگ
نورگیر خانه تاریخی بروجردی
اتاق پنج دری خانه تاریخی طباطبایی
 تعهدات واختیارات کارفرما
 

تعهدات واختیارات کارفرما

تعهدات واختیارات کارفرما
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 1360
تاریخ ثبت : پنج شنبه 13 آذر 1393
 معرفی سازمان
 

معرفی سازمان

معرفی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 3427
تاریخ ثبت : سه شنبه 11 آذر 1393
 ضوابط ومقررات تپه های باستانی سیلک
 

ضوابط ومقررات تپه های باستانی سیلک

مصوب سال 1378
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 1326
تاریخ ثبت : سه شنبه 11 آذر 1393
 ضوابط هتل ها
 

ضوابط هتل ها

ادامه مطلب

تعداد بازدید : 962
تاریخ ثبت : پنج شنبه 16 مرداد 1393
 ضوابط مهمانپذیر ها
 

ضوابط مهمانپذیر ها

ادامه مطلب

تعداد بازدید : 1070
تاریخ ثبت : پنج شنبه 16 مرداد 1393
 دستورالعمل اجرایی طرح تاکسی گردشگری
 

دستورالعمل اجرایی طرح تاکسی گردشگری

ادامه مطلب

تعداد بازدید : 1354
تاریخ ثبت : دو شنبه 6 مرداد 1393
 عليرضا عبداله زاده - معاونت و حراست
 

عليرضا عبداله زاده - معاونت و حراست

معاونت و مسئول حراست اداره ميراث فرهنگي كاشان
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 1795
 ارزشیابی هتل ها
 

ارزشیابی هتل ها

ادامه مطلب

تعداد بازدید : 444
تاریخ ثبت : دو شنبه 6 مرداد 1393
 عباس متولی بیدگلی - ميراث فرهنگي
 

عباس متولی بیدگلی - ميراث فرهنگي

مسئول حوزه ميراث فرهنگي
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 1404
 مجوز بند ب دفاتر
 

مجوز بند ب دفاتر

ادامه مطلب

تعداد بازدید : 538
تاریخ ثبت : دو شنبه 6 مرداد 1393

صفحه 2 از 4 (تعداد کل : 32 )

گفتگو با ریاست اداره
خدمات اینترنتی
نظرسنجی